29 มิถุนายน 2560
COO Phitsanulok
  • COO Phitsanulok

รายละเอียดโครงการ
COO Phitsanulok

เจ้าของโครงการ
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด ( มหาชน )

สถานที่ตั้งโครงการ
12 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

พื้นที่โครงการ
22,153 ตรม.

เสร็จสมบูรณ์
2558

มูลค่าโครงการ
263.03 ล้านบาท

อาคาร 8 ชั้น 3 อาคาร