19 พฤศจิกายน 2561
CENTRAL VILLAGE PACKAGE 3
  • CENTRAL VILLAGE PACKAGE 3

รายละเอียดโครงการ
CENTRAL VILLAGE PACKAGE 3

เจ้าของโครงการ
บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ
ตำบลบางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540

พื้นที่โครงการ
31,319.53 ตร.ม.

เสร็จสมบูรณ์
31 กรกฎาคม 2562

มูลค่าโครงการ
105,000,000 ล้านบามถ้วน

-