25 กันยายน 2560
Life One Wireless
  • Life One Wireless

รายละเอียดโครงการ
Life One Wireless

เจ้าของโครงการ
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด ( มหาชน )

สถานที่ตั้งโครงการ
ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ
100,307 ตรม.

เสร็จสมบูรณ์
2562

มูลค่าโครงการ
1,455 ล้านบาท

คอนโด 43 ชั้น 1 อาคาร