03 กรกฎาคม 2560
Aspire Sathorn Ratchapreuk
  • Aspire Sathorn Ratchapreuk

รายละเอียดโครงการ
Aspire Sathorn Ratchapreuk

เจ้าของโครงการ
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ
ถนน ราชพฤกษ์ แขวง บางค้อ เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ
70,396 ตรม.

เสร็จสมบูรณ์
2561

มูลค่าโครงการ
778 ล้านบาท

อาคาร 33 ชั้น