03 กรกฎาคม 2560
Chewathai Residence Bang Pho
  • Chewathai Residence Bang Pho

รายละเอียดโครงการ
Chewathai Residence Bang Pho

เจ้าของโครงการ
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ
ถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ
20,308 ตรม.

เสร็จสมบูรณ์
2560

มูลค่าโครงการ
278.10 ล้านบาท

อาคาร 24 ชั้น