29 มิถุนายน 2560
Aspire Wutthakat
  • Aspire Wutthakat

รายละเอียดโครงการ
Aspire Wutthakat

เจ้าของโครงการ
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ
ซอย วุฒากาศ 17 แขวง ตลาดพลู เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ
96,674 ตรม.

เสร็จสมบูรณ์
2559

มูลค่าโครงการ
131.74 ล้านบาท

อาคาร 8 ชั้น 2 อาคาร