Siam Multi Cons Co.,Ltd.
We are Professionals in Construction
NEWS & EVENT
SMC Weekly news: ทำไมเราควรใช้ "อีเมล" เขียนเรื่องงาน แทนการส่ง "ไลน์"
                 ปัจจุบัน คนจำนวนมากไม่คุ้นเคยกับอีเมล เพราะมองว่ามันเป็นการสื่อสารที่ล้าหลังและค่อนข้างมีระเบียบการเขียนที่ยุ่งยาก โดยเฉพาะประเทศไทยที่เริ่มใช้แอพลิเคชั่นอื่นในการคุยงานจนเป็นเรื่องปกติ ซึ่งกรณีนี้ไม่ใช่สิ่งที่พบเห็นในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก พวกเขายังคงใช้อีเมลเป็นช่องทางหลัก และใช้ LINE, What’s App หรือ Facebook Messager ในกรณีทุกเฉิน สอบถามเร่งด่วนหรือพูดคุยแบบไม่เป็นทางการเท่านั้น
แล้วเหตุผลของการใช้อีเมลคืออะไร?...SMC News สัปดาห์นี้นำมาให้อ่านกันค่ะ….


 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**ประกาศ : พบกับข่าวสารประจำสัปดาห์ได้ทาง
1) Facebook : Siam Multi Cons อัลบั้มรูป "SMC Weekly News"
2) www.smc.in.th หัวข้อ NEW&EVENT (วารสารองค์กร)
3) INTRANET หัวข้อ บทความ


เราจะรวบรวมข้อมูล ความรู้ และบทความต่างๆ มาให้ทุกท่านได้อ่านกันในทุกๆ สัปดาห์ค่ะ

หรือหากหน่วยงาน ฝ่ายต่างๆ หรือท่านใด มีสิ่งที่น่าสนใจหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น อยากเผยแพร่สู่สาธารณะ
ทั้งในรูปแบบของ "ข้อความ" "หัวข้อเรื่อง" "รูปภาพ" "คำถามที่อยากรู้" หรือรูปแบบอื่นๆ


สามารถส่งเรื่องมาได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทาง E-mail : hr@smc.in.th หรือ 0-2029-1555 ต่อ 2407 (สกรีน : ปีติชา ชูชื่น)

...ทางเราจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการเรียนรู้ให้ทุกท่านอย่างสุดความสามารถค่ะ

อย่าลืมติดตามกันนะคะ

Home About us Projects Reference News & Events Jobs Contact Us
©2020 www.smc.in.th - Siam Multi Cons Co.,Ltd.