Siam Multi Cons Co.,Ltd.
We are Professionals in Construction
NEWS & EVENT
SMC Weekly news: "โรคทางจิตใจ" อันเนื่องจากการทำงาน

"โรคทางจิตใจ" อันเนื่องจากการทำงาน


โรคภัยจากการทำงาน ไม่ได้มีแค่โรคทางร่างกายอย่าง Office syndrome เพียงเท่านั้น แต่ภัยเงียบที่อันตรายไม่แพ้กัน คือ โรคที่เกิดกับสภาวะอารมณ์และจิตใจอย่างที่เรานำมาฝากในวันนี้


 ....หากมั่นใจหรือสงสัยว่าคุณกำลังมีสภาวะทางอารมณ์และความคิดที่เข้าข่ายอาการต่างๆ การเดินเข้าไปปรึกษาจิตแพทย์ ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกหรือหน้าอายใดๆ เลยค่ะ เทียบกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถือว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม!


ส่วนใครที่มองหาหนทางป้องกันก่อนที่จะป่วย...ในสัปดาห์หน้า เราจะนำหนึ่งในวิธีช่วยบรรเทาความเครียดมาให้ได้อ่านกัน อย่าลืมติดตามนะคะ

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**ประกาศ : พบกับข่าวสารประจำสัปดาห์ได้ทาง
1) Facebook : Siam Multi Cons อัลบั้มรูป "SMC Weekly News"
2) www.smc.in.th หัวข้อ NEW&EVENT (วารสารองค์กร)
3) INTRANET หัวข้อ บทความ


เราจะรวบรวมข้อมูล ความรู้ และบทความต่างๆ มาให้ทุกท่านได้อ่านกันในทุกๆ สัปดาห์ค่ะ

หรือหากหน่วยงาน ฝ่ายต่างๆ หรือท่านใด มีสิ่งที่น่าสนใจหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น อยากเผยแพร่สู่สาธารณะ
ทั้งในรูปแบบของ "ข้อความ" "หัวข้อเรื่อง" "รูปภาพ" "คำถามที่อยากรู้" หรือรูปแบบอื่นๆ


สามารถส่งเรื่องมาได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทาง E-mail : hr@smc.in.th หรือ 0-2029-1555 ต่อ 2407 (สกรีน : ปีติชา ชูชื่น)

...ทางเราจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการเรียนรู้ให้ทุกท่านอย่างสุดความสามารถค่ะ

อย่าลืมติดตามกันนะคะ
 


 
 
 
 
 

Home About us Projects Reference News & Events Jobs Contact Us
©2020 www.smc.in.th - Siam Multi Cons Co.,Ltd.