Siam Multi Cons Co.,Ltd.
We are Professionals in Construction
NEWS & EVENT
"สงกรานต์ สำราญใจ" ประจำปี พ.ศ.2562

 "สงกรานต์ สำราญใจ"
#ไทยสไตล์ลายดอก 
ประจำปี พ.ศ.2562

             
              บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีไทยอย่างวันสงกรานต์ จึงได้จัดงาน "สงกรานต์ สำราญใจ" ขึ้น ในธีม #ไทยสไตล์ลายดอก เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร

              นอกจากนี้ พี่น้องชาว SMC ถือโอกาสนี้รดน้ำดำหัวพี่ๆ อีกหลายท่านเพื่อแสดงถึงความรักและเคารพ มีการเล่นน้ำปะแป้งกันเล็กน้อยภายใต้บรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเองและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ


 
ภาพบรรยากาศการรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร
       
            สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือร่วมใจแต่งกายด้วยชุดลายดอก สีสันสดใสกันมาอย่างพร้อมหน้า สร้างบรรยากาศให้สดชื่นขึ้นเป็นทวีคูณ

 
 

 
            และเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันหยุดยาวที่จะถึงนี้ นอกจากคำอวยพรจากคณะผู้บริหารแล้ว บริษัท สยาม มัลติ คอน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้พี่น้องชาว SMC ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และเดินทางโดยสวัสดิภาพ
            
 

 

Home About us Projects Reference News & Events Jobs Contact Us
©2019 www.smc.in.th - Siam Multi Cons Co.,Ltd.